Асли Перкер

Асли Е. Перкер е родена во 1975 година, во Измир. Поради динамичната работа на татко ѝ, основното училиште и гимназијата ги заврши- ла во различни градови во Анадолија. Високото образование го завршила на Катедрата за амери- канска култура и литература на универзитетот „9 Септември“, а по завршната дипломска работа на тема за Маргарет Атвуд, почнала да работи како новинар − репортер во списанијата „Актуел“, „Ра- дикал“, „Јени Бинјил“ и „Сабах“. Откако во 2001 година се преселила во Њујорк, во својата работа сè повеќе се насочува кон литературата. Во 2005 година во издавачката куќа „Чинар“ го објавува својот прв роман, под наслов „Мирисот на други- те“. Покрај пишувањето, Перкер и преведува на турски од англиски и од француски јазик, а исто- времено пишува и статии за различни списанија.

Ги покажува сите 2 продукти

Ги покажува сите 2 продукти