Игор Вишневецки

Игор Вишневецки

Игор Вишневецки е роден 1964 година. Дип-ломирал на Филолошкиот факултет при Државниот универзитет во Москва во 1986 година, а во 1996 година докторирал во областа на Славистичките јазици на Brown University. Автор е на шест збирки поезија, на новата голема биографија Сергеј Прокофјев од 700 страници, како и на книги и статии за историјата на музиката и литературата.

Експерименталната повест на Вишневецки „Ленинград“ предизвика жешки дискусии и ја доби наградата на весникот „Нов мир“ и „НОС“. (Нова словесност). „НОС“ е една од најреномираните книжевни награди во Русија.

Ликовите во „Ленинград“ – припаѓаат на старата руска интелегенција во моментот на финалното претворање на нивниот свет во царство на „ новиот советски човек“, со време на дејствие - првите шест месеци од финско – германската блокада на Ленинград во периодот на Големата татковинска војна. Исклучителните околности го разголуваат механизмот кој едни го гледаат како искупувачка жртва, а други – како осуда.


Ленинград

Ленинград

„Ленинград“ е маестрален микс на поезија и проза и вредна документарна книга, бележат познатите лите..

300MKD

Покажува 1 до 1 од 1 (1 Страни)