Гогољ

Гогољ
Николај Василевич Гогољ (рускиНикола́й Васи́льевич Го́гольукраинскиМико́ла Васи́льович Го́гольСорочинциПолтава31 март 1809 - Москва4 март 1852), (рускиНикола́й Васи́льевич Го́голь) — рускиписателхуморист и сатиричар од украинско потекло.
Првпат се појавил во списанието Туѓински записи (1830) со своите романтично-фолклорни раскази. Набрзо ги собрал симпатиите на читателите и литературната критика. Подоцнежните негови приказни се погорки, но поживи, а романтични само во фаталистичкото помирување со судбината и инспирирани од секојдневието.
Продукт на овој период од творештвото на Гогољ е Тарас Буљба, дело во кое авторот е понесен со романтичарското восхитување спрема слободољубието, чистољубието и родољубието на своите козачки предци. Кариеристи, подмитувачи, ситни крадливци на туѓото време и труд, пијани насилници и оние кои во пијалокот ја топат тагата влегле во неговото дело и оживеале големо внимание од спахиска Русија низ поемата Мртви души и комедијата Ревизор.

Мртви души

Мртви души

„Мртви души“ е феномен кој и после 175 години од првото објавување се појавува во нашата средина. Во..

500MKD

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)