Публицистика

Македонски горански песни

Македонски горански песни

За каков говор и за какво лингвистичко богатство станува збор, најдобро ќе се види ако се спомене де..

400MKD

Македонците во Албанија

Македонците во Албанија

Оваа книга не претендира да каже се за нашинците во соседните земји, тоа допрва треаба да се обработ..

150MKD

Национално-ослободителната борба

Национално-ослободителната борба

Во едно општество во секој период можат да се јават многу нови поети, но многу ретко се јавуваат пое..

400MKD

Незавршен мир

Незавршен мир

Помина повеќе од една декада од конфликтот во 2001. Помина долго време но некои прашања останаа неод..

500MKD

Одмаздата на Троја

Одмаздата на Троја

Султан Мехмед Фатих (Освојувачот) е најголем државник во турската историја. Во нашата историја имаме..

250MKD

Петте града

Петте града

Книгата содржи пет есеи, патописи посветени на турските градови – Анкара, Ерзурум, Конија, Бурса и И..

300MKD

Приказни, раскази, хроники, анегдоти

Приказни, раскази, хроники, анегдоти

Назим Хикмет е роден во Солун на 20 ноември 1901 година, а умрел во Москва на 3 јуни 1963 година. Во..

400MKD

Самоводење и ракетни системи за пво

Самоводење и ракетни системи за пво

САМОВОДЕЊЕ И РАКЕТНИ СИСТЕМИ ЗА ПВО1.СИСТЕМИ НА САМОВОДЕЊЕ2.СИМУЛАЦИЈА НА СИСТЕМИТЕ НА САМОВОДЕЊЕ3.Р..

500MKD

Светска влада за светски мир

Светска влада за светски мир

Иницијатива за формирање Влада на Заедницата на обединети нации за вистинска реализација на Универза..

150MKD

Сексот и религијата

Сексот и религијата

  „…Религијата го забранува и го наложува сексот, го осудува и го благословува, го казнува и на..

360MKD

Сеништето на Османлиите

Сеништето на Османлиите

Историјата на балканските простори што сме ја изучувале досега со потценување гледала на сознанијата..

250MKD

Сложенките во македонските црковнословенски текстови

Сложенките во македонските црковнословенски текстови

Првите преведувачи на кои им била доделена мисијата за создавање на писмениот јазик на Словените бил..

300MKD

Покажува 16 до 30 од 33 (3 Страни)