Наградни поени

1 поен = 1 денар

При купувањето на производите предвидени се и наградни поени што ги добивате со секоја нарачка. Секоја книга чини толку поени колку што чини и реално во денари. Така што, доколку книгата чини 300 денари, а вие имате 300 поени, ќе бидете во можност да ја купите книгата со тие 300 поени, без додатни трошоци. 

Секоја книга носи одреден број поени. Така на пример една книга може да чини 300 денари, но да носи 200 поени, што се генерираат на вашата картичка веднаш по извршувањето на нарачката.