Контакт

Нашата локација

Бата прес
Бата прес
Бул. Партизански одреди 72/105
1000 Скопје
Република Македонија
Погледни преку Google мапата
Телефон
+389 70 370 295

Факс
+389 2 6136 289
Формулар за контактирање