Контакт

Нашата локација

BATA PRESS
Bul. Partizanski odredi 72/105
1000 Skopje
Macedonia
Погледни преку Google мапата
Телефон
+389 70 370 295

Факс
+389 2 6136 289
Формулар за контактирање