Нарачајте сертификат за подарок

После плаќањето на оваа нарачка, Сертификатот за подарок ќе биде испратена до примачот.

Разбирам дека Сертификатите за подарок се неповратни.